Giới thiệu

Tên tôi là Lê Bá Dũng. Tôi đang làm việc tại khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Hàng hải Việt  Nam. Bạn có thể liên lạc với tôi qua email : dungleba@gmail.com

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog của tôi.

———————————-

My name is Lê Bá Dũng. I am working at Faculty of Information and Technology, Vietnam Maritime University, Haiphong, Vietnam. You can contact me by email: dungleba@gmail.com.

Thanks for your visiting my blog.

Advertisements